درباره‌‌ی برج

«بدون ترديد، کم‌تر رماني يافت مي‌شود که از خواننده درک والايي بطلبد و بتواند مانند «برج»، مدت مديدي در ليست پرفروش‌ترين کتاب سال در انگلستان و امريکا باقي بماند. هيچ اثر ادبي ديگري مانند اين کتاب نقدبرانگيز نبوده و در تجزيه و تحليل آن تنوع و تناقض وجود نداشته است.» ــ ب. س. اولدسي «در نوشتن اين رمان سادگي ظاهري آن چون ماسکي قدرت شگفت‌انگيز ساختار را مستتر مي‌سازد. «برج» تراژدي عالي و کم‌نظيري است بر مبناي مضموني که اميل زولا بارها کوشيد تا بدان دست يابد... يک شاهکار ادبي.» ــ ربکا وِست مقام ادبي ويليام گُلدينگ در نسل خود تقريباً بي‌مانند است. سبک خاص او را نمي‌توان در هيچ مکتب ادبي گنجاند. گرچه فقط فضاي يکي از آثار گُلدينگ ــ «سقوط آزاد» ــ فضاي معاصر و مرسوم است و دو رمان «سالار مگس‌ها» و «پينچر مارتين» تقريباً خارج از زمانند، با اين‌همه آثار او ريشه در سرگشتگي و اندوه و اضطراب و انديشه‌هاي عصر حاضر دارد.

آخرین محصولات مشاهده شده