درباره‌‌ی بتي كوچولو و درخت نگراني (چگونه كودكان با استفاده از ذهن‌آگاهي نگراني‌هاي خود را مديريت كنند)

نکنه دوست‌هام با من بازي نکنند؟ نکنه مسخره‌م کنن؟ نکنه به اندازه کافي کيک درست نکرده باشيم؟ نکنه... اضطرابِ بـتي ممکن است جشن تولدش را خراب کند. آيا او مي‌تواند اضطرابش را مديريت کند و قبل از آمدن دوستانش کارها را سروسامان دهد؟ هدف قصه بتي کوچولو و درخت نگراني به قلم گيل سيلور، همراه با توضيحاتي از دکتر آرا جِي. اشميت خطاب به والدين و مربيان، کمک به کودکان براي برطرف‌ساختن اضطراب‌ها و نگراني‌هايشان است. بتي کودکي است که براي هرچه بهتر برگزارکردن جشن تولدش دچار نگراني است و دچار افکار ناکارآمد شده است. مادر او سعي مي‌کند با مهارتهاي گوناگوني مانند شناخت هيجانات و همچنين تمرين‌هاي تنفس او را براي مديريت هرچه بيشتر اين اضطراب‌ها آماده سازد.

آخرین محصولات مشاهده شده