درباره‌‌ی بازي راز هيتلر

تقويم 31 جولاي 1932 را نشان مي‌دهد، اين‌جا آلمان است و هنوز جنگ جهاني دوم رخ نداده است. هيتلر در مخفي‌گاه خود پنهان شده و کسي از حضور او خبري ندارد. گروهي از فاشيست‌ها سعي در بدست گرفتن حکومت و نابودي دنيا دارند و در همين حال ليبرال‌ها سعي در حفظ حکومت و جلوگيري از به قدرت رسيدن فاشيست‌ها دارند. اين بازي، يک بازي سبک خانوادگي دورهمي است. مشابه بازي مافيا بوده و در واقع از نوع بازي‌هاي شخصيت مخفي يا به اصطلاح secret identity بوده و هر فرد در اين بازي يک شخصيت دارد که افراد ديگر از آن بي‌خبرند. بازي پر از بلوف و شوخي و خنده و نتيجه‌گيري‌هاي سياسي و اتهام و خيانت است. اين بازي باز توليدي از بازي Secret Hitler است. اين بازي براي 5 تا 10 بازيکن و گروه سني 14 سال به بالا و مدت زمان 45 دقيقه مناسب است.

آخرین محصولات مشاهده شده