درباره‌‌ی باباي باكلاه باباي بي‌كلاه

انتشارات علمي فرهنگي با هدف آموزش كشف و پرورش استعدادهاي جوان در عرصه‌ي نويسندگي آكادمي داستان كودك و نوجوان را تشكيل داد تا در تمامي شاخه‌هاي داستان‌نويسي گامي اساسي براي ادبيات كودك و نوجوان بردارد.

آخرین محصولات مشاهده شده