درباره‌‌ی ایلان ماسک

ايلان ماسک با روحيه اي شبيه به استيو جابز موضوع کتابي با همين نام يعني «ايلان ماسک» قرار گرفته است. اين روزها که همه جا اسم او را در سطر اخبار اقتصادي و علمي مي بينيم، نحوه موفقيت و زندگي بلند پروازانه‌ي او بيش از پيش مورد توجه قرار گرفته است. اين کتاب با نگاهي روشن و بياني صريح به بيان زندگي خارق العاده اين ابر ثروت مند قرن بيست و يکم مي پردازد. ايلان ماسک که ابتدا با شرکت تسلا معرف همه شده بود. اين روزها در سطر اخبار فناوري هاي نوين نامش قرار گرفته است. از فناوري فضا پيما هاي کوچک و سبک گرفته تا تراشه هايي که مي توانند درون مغز ما رسوخ کنند.

آخرین محصولات مشاهده شده