درباره‌‌ی انسان در جستجوي معنا

انسان در جستجوي معنا در نيمه‌ي اول کتاب، روايتي تکان‌دهنده است از اسارت يک روان‌پزشک در اردوگاه‌هاي کار اجباري هيتلر در زمان جنگ دوم جهاني. پزشکي که در بدو ورود به اردوگاه مي‌فهمد از همه‌چيز تهي شده، از هويت و نام و شغل و ثروت و هرچيز ديگري که تا پيش از اين داشته. يک برهنگي کامل. اردوگاهي که با حصارهايي از برق فشار قوي محصور شده، و گاهي يک کاميون آدم زنده را تلنبار شده مي‌ريزند روي هم تا به کوره‌هاي آدم‌سوزي بسپارند. اين روان‌پزشک مرگ تمام نزديکانش را از نزديک در اين اردوگاه‌ها مي‌بيند. وحشت محض، سياهيِ بي‌روزن. اما چيزي او را زنده نگه مي‌دارد. او را و چند نفر معدود ديگر را. دکتر فرانکل در تمام روزهاي اسارت و پس از آن به اين مي‌انديشد که چه چيزي او را و چند تن ديگر را در آن جهنم زنده نگه مي‌دارد؟ معنا. يافتن معنايي براي زندگي. يافتن معنايي براي رنج: «اگر بداني براي چه رنج مي‌کشي، تحمل هر رنجي ممکن است». نيمي از کتاب به همين خاطرات اردوگاه مخوف مي‌گذرد، و نيمه‌ي دوم کتاب به شرح و توضيح درباره‌ي معنادرماني. مکتبي در روانشناسي که خود دکتر فرانکل پايه‌گذار آن بود و اين‌طور به جنگ با هيولاهاي افسردگي در زمانه‌ي خويش رفت. اين کتابي‌ست که جهان اطراف شما را تغيير نمي‌دهد، اما شما را به نوعي نگاه مجهز مي‌کند براي زيستن در اين جهان، که اگرچه شايد به خودي خود معنايي نداشته‌باشد؛ اما مي‌توان معناهايي براي آن ساخت. نويسنده‌ي انسان در جستجوي معنا کيست؟ دکتر ويکتور فرانکل، پايه‌گذار معنادرماني (logotherapy) در روان‌شناسي است. او با از سر گذراندن سياه‌ترين لحظاتي که يک انسان مي‌تواند از سر بگذراند، چارچوبي درماني ساخت براي کمک به انسان‌هاي ديگر. او معنايي مشخص و ثابت را پيشنهاد نمي‌کرد، بلکه تلاش مي‌کرد تا هرکسي در زندگي معناي خود را پيدا کند. در متون دانشگاهي روان‌شناسي، از دکتر فرانکل به عنوان يکي از برجسته‌ترين روان‌شناسان در حوزه‌ي درمان‌هاي وجودي (اگزيستانسيال) ياد مي‌شود. آن نوع از درمان که بعدها کساني مثل اروين يالوم از آن برخاسته‌اند. بهترين ترجمه‌ي انسان در جستجوي معنا ترجمه‌ي دکتر نهضت صالحيان و مهين ميلاني (نشر درسا) محبوب‌ترين و بهترين ترجمه‌ي اين کتاب در زبان فارسي‌ست. کتاب‌هاي مشابه اگر اين کتاب را مي‌پسنديد، مي‌توانيد از خواندن کتاب‌هايي مثل درمان شوپنهاور، عشق و اراده، انسان در جستجوي خويشتن، معنادرماني، مامان و معني زندگي، خيره به خورشيد، و روان‌درماني اگزيستانسيال نيز لذت ببريد.

آخرین محصولات مشاهده شده