درباره‌‌ی اطلس گنگ ايران و جهان

طلس گنگ ايران و جهان (خودآزمون اطلس جهان امروز) اثري است از موسسه گيتاشناسي نوين که مجموعه‌اي از نقشه‌هاي گنگ قاره‌هاي جهان و کشور ايران را به همراه تصويري از منظومه شمسي با جداولي که در آن مشخصات سيارات و خورشيد خواسته شده در خودجاي داده و به عنوان خودآزموني، مخاطب را براي سنجش اطلاعاتش در اين زمينه و بررسي ميزان صحت و سقم آن‌ها به چالش کشيده است.

آخرین محصولات مشاهده شده