درباره‌‌ی از هستي بخواهيد (راهنمايي ساده و خردمندانه براي تحقق روياهاي‌تان)

مايکل ساموئلز (Michael Samuels) در مقدم? کتاب از هستي بخواهيد (Just Ask the Universe) صراحتا مي‌گويد که اين اثر را بر اساس تفکرات و باورهاي مدرسين برجسته‌اي همچون اسکاول شين، ناپلئون هيل، جوئل اوستين، جورج اندرسون، آنتوني رابينز و بنجامين فرانکلين تاليف کرده است. ساموئلز اذعان دارد که تحت تاثير آراء و عقايد اين بزرگان است و آثار آنان را چندين بار خوانده. وي از تاثير مثبت اين رويکردها در زندگي شخصي‌اش برايمان سخن مي‌گويد، مسئله‌اي که باعث باورپذيري بيشتر کتاب از هستي بخواهيد مي‌شود. نکته طلايي تمامي آثار اين اشخاص الهام‌بخش را در يک جمله مي‌توان خلاصه کرد: «اگر افکار‌تان شفاف است و با ذهن و حقيقت پيرامون‌ هماهنگ است، زندگي‌تان سرشار از توانگري و غنايي مي‌شود که جهان هستي آن را به شما عرضه مي‌دارد»

آخرین محصولات مشاهده شده