درباره‌‌ی از قيطريه تا اورنج كانتي

چشم در چشم بيماري، زمان و مرگ،آخرين کتاب حميدرضا صدر که وصيت کرده بود بعد رفتنش منتشر شود، اين کتاب روايتي است بي‌وقفه و پرشتاب از جنگيدن با بيماري، هراس‌ها و اميدها و البته تصوير مردي که سرخوشانه به زندگي آري مي‌گويد، حتي در سخت‌ترين و نزديک‌ترين لحظه‌ها به مرگ. از قيطريه تا اورنج کانتي مملو از کلماتي است که تاريخ وجود يک ذهن شگفت را روايت مي‌کنند، ذهن مردي که مي‌خندد...

آخرین محصولات مشاهده شده