درباره‌‌ی ارتداد

قسمتي از متن: مي‌داني دختركم، آرزو‌ها متولد مي‌شوند؛ بعضي‌هايشان قد مي‌كشند و ميوه مي‌دهند و بعضي‌هايشان، نه، دود مي‌شوند و گاهي برباد مي‌روند. تو تنها آرزوي بر باد نرفته‌ي مني؛ آرزويي كه به آن تكيه كنم و دست‌هاي زندگي را روي شعله‌هايش گرم كنم.

آخرین محصولات مشاهده شده