درباره‌‌ی آتش پنهان

دختر، خيس‌خون و تلو‌تلو خوران پا در تاريكي مي‌گذارد. لباس‌هايش نامرتب و ژوليده‌اند، به تن‌ جوانش زار مي‌زنند و بخش بزرگي از بدن سفيدش را به نمايش گذاشته‌اند. كفشش گم‌شده و پايش خون‌ريزي دارد. درد جانكاهي دارد اما دردش در مقايسه با بقيه مصائبش ناچيز و بي‌اهميت است...

آخرین محصولات مشاهده شده