درباره‌‌ی ايكيگاي (راز ژاپني‌ها براي داشتن عمري طولاني و زندگي شاد)

ژاپني‌ها معتقدند كه هر فرد ايكيگاي منحصر به خود را دارد. دليلي كه هر روز صبح به خاطر آن از رختخواب بيرون بيايد. اين كتاب الهام‌بخش و آرام‌بخش به شما كمك مي‌كند تا زندگي خود را تغيير دهيد و ايكيگاي خودتان را كشف كنيد. به شما مي‌آموزد كه شتابزدگي را رها كنيد و اهدافتان و روابط دوستانه‌تان را دنبال كنيد و به علايق‌تان بپردازيد. با ايكيگاي به زندگي خود معنا و شادي ببخشيد.

آخرین محصولات مشاهده شده