کیوان فحری هنرمندی است که به گفته خودش اواخر سال 92 «انار سرامیکی» را به نام خود ثبت کرد کیوان فحری خالق معروف انارها و پسته های سرامیکی است.

او حدود سه سال است که ساکن کانادا شده است. کارگاه تولیدی سفال و سرامیک دارد و به شاگردان خارجی بسیاری آموزش می دهد.

1-12 از 16