درباره‌‌ی Menschen SB A2 2

Menschen to kurs o podej?ciu komunikacyjno-zadaniowym, korzysta z osi?gni?? neurodydaktyki, zawiera ?wiczenia i aktywno?ci dla s?uchowc?w, wzrokowc?w, oraz kinestetyk?w. Materia? dla nauczyciela Medienpaket wzbogacono o p?yt? DVD zawieraj?c? filmy do wykorzystania na ka?dej lekcji.

آخرین محصولات مشاهده شده