درباره‌‌ی بازي فكري كد نيمز Codenames

دو جاسوسِ رقيب، تنها کساني هستند که از هويت ??مأمور احتمالي اطلاع دارند. اين دو تنها با استفاده از کلمات رمز مي‌توانند هم‌تيمي‌هايشان را از هويت مأمورهاي خودي باخبر کنند. در بازي فکري Codenames (کلمات رمز)، دو تيم در تلاش هستند، تا زودتر از رقيب، تمام مأمورهاي مخفي خود را شناسايي کنند. سرپرست تيم‌ها، رمزهايي تک‌واژه‌اي را اعلام کرده، تا هم‌تيمي‌هايشان به کمک آن، تعدادي از کلمات روي ميز را شناسايي کنند. در بازي روميزي کلمات رمز (رمزها)، هر تيم تلاش مي‌کند تا کلماتي را که هم‌رنگ تيم‌شان است پيدا کند، و از يافتن رنگ‌هاي مربوط به تيم مقابل اجتناب کند. ضمن اين‌که هر دو تيم سعي مي‌کنند تا به هيچ وجه با يکي از کارت‌ها که نشان‌دهنده‌ي قاتل است، مواجه نشوند. بوردگيم Codenames، از جمله بازي‌هاي سبک مهماني يا پارتي (Party) است. استفاده از حافظه و هم‌کاري تيمي، مکانيزم‌هاي اصلي اين Board Game هستند

آخرین محصولات مشاهده شده