درباره‌‌ی 50 داستان كوتاه تركي استانبولي

کتاب 50 داستان کوتاه ترکي استانبولي مجموعه‌اي است از بهترين و آموزنده‌ترين داستان‌هاي ترکي که همه زبان‌آموزان و علاقمندان را به خواندن آن توصيه مي‌کنيم. نکات اخلاقي و آموزشي در ابعادي همه جانبه رعايت شده‌اند. خواننده از اميد به آينده و پيروي از راه راست و نتايج آن بهره‌مند مي‌گردد. واژه‌هاي جديد همراه با تلفظ، به يادگيري اين زبان شيرين کمک شاياني خواهد کرد.

آخرین محصولات مشاهده شده