درباره‌‌ی 25 طرح ماندالا براي رنگ‌آميزي بزرگسالان 1

ماندالا در زبان سانسكريت به معناي دايره است. اين دايره‌ها براي اولين بار در اديان هندو و بودا استفاده شده و نماد جهان هستي بودند. ناخودآگاه توجه انسان به مركز اين دايره‌ها جلب مي‌شود كه معناي آن مركز و عامل پديدآورنده‌ي جهان هستي است.

آخرین محصولات مشاهده شده