درباره‌‌ی 13 كاري كه كودكان داراي ذهن قوي انجام مي‌دهند

اين کتاب، هديه‌اي ارزشمند براي بچه‌هاست و به‌آن‌ها نشان مي‌دهد چطور به‌خودشان کمک کنند. نگرانيد که نتوانيد با بقيه جور شويد؟ گاهي احساس ناامني مي‌کنيد؟ آرزو داريد زندگي‌تان مثل همه‌ي آن‌هايي که در شبکه‌هاي اجتماعي هستند بي‌نقص به‌نظر مي‌رسيد؟ درباره‌ي چيزهايي که نمي‌توانيد کنترل کنيد اضطراب داريد؟ نوجوان بودن واقعا مي‌تواند سخت باشد، به‌خصوص در دنياي امروز. شما همه‌ي اين‌ها را متعادل مي‌کنيد - تکاليف، فعاليت‌هاي فوق برنامه، هم‌سرايي، داستان‌هاي دوستي و خانوادگي، همه‌ي اين‌ها، در حالي که تلاش مي‌کنيد اين تأثير را بگذاريد که دقيقا مي‌دانيد چه مي‌کنيد. گاهي وقتي مي‌کوشيم از بيرون بي‌نقص به‌نظر برسيم، از درون احساس خرابي مي‌کنيم. آيا مي‌خواهيد يک فرد قوي‌تر شويد، هم از درون هم از بيرون؟ با انتخاب اين کتاب، از قبل قدم اول را براي تبديل شدن به‌آدم بهتري که مهم است، برداشته‌ايد - با آموزش دادن مغزتان. ايمي مورين، روان‌درمانگر و مددکار اجتماعي برجسته، سناريوهاي قابل درکي ارائه کرده و سپس به‌نوجوانان راه‌هايي براي ايجاد عادت‌هاي سالم، ساختن قدرت ذهني و عمل کردن در جهت تبديل شدن به‌بهترين خودشان را نشان مي‌دهد. کتاب 13 کاري که کودکان داراي ذهن قوي انجام مي‌دهند به‌نوجوانان ابزارهاي مورد نياز براي پيروز شدن بر سخت‌ترين چالش‌هاي زندگي را مي‌دهد. اين کتاب غيرتخيلي، انتخابي عالي براي بچه‌هاي 8 تا 12 سال (و بزرگ‌تر) است. حتي آن‌هايي که استرس تحصيل در خانه، بازگشت به‌کلاس و گشتن در دنيايي تغييريافته و پراسترس را دارند.

آخرین محصولات مشاهده شده