درباره‌‌ی 101 بازي موزيكال براي بچه‌ها (سرگرمي و آموزش با ريتم و موسيقي)

وقتي اين كتاب را باز مي‌كنيد وارد يك سرزمين كشف نشده مي‌شويد. هنوز اصول عملي براي چگونگي استفاده از بازي ‌هاي موزيكال و آهنگين در محيطي آموزشي و سرگرم كننده وجود ندارد. اين كتاب، صد و يك روش براي كشف اين سرزمين به شما مي‌دهد. همچنين ابزارهايي براي ساخت بازي‌هاي موزيكال بر اساس ايده خودتان، دوستانتان و يا دانش اموزان ارائه مي‌دهد. در اين بازي‌ها در واقع تاكيد بر بازي است نه اجرا. و اگرچه بازي‌ها مطابق قواعد خاصي انجام مي‌گيرند، اما كيفيت و ماهيت بازي عمدتاً براساس ويژگي و توانايي شركت كنندگان تعيين مي‌شود. اين بازي‌ها مزاياي ملموس بسياري براي شركت كنندگان دربردارند.

آخرین محصولات مشاهده شده