درباره‌‌ی 100 سال شعر زنان ايران (1299 تا 1399) منتخب شعر آزاد نيمايي و سپيد

تو بازخواهي گشت مي‌دانم اين را پنجره گفته است كه نيمه‌باز مي‌خندد اين را نسيم مي‌گويد كه گل‌هاي قاصد را به قاب پنجره مي‌آويزد اين را باد مي‌گويد كه گل‌ها را به كوه مي‌كشاند اين را سرانجام دلم مي‌گويد كه از دلت چيزي شنيده است!

آخرین محصولات مشاهده شده