درباره‌‌ی 1 نفس عميق بكش (احساسات من)

روبي از سگ‌ها خيلي مي‌ترسيد و وقتي سگي را مي‌ديد پشت سر مامانش قايم ‌مي‌شد. اندي از آب مي‌ترسيد و دن هم از زخمي شدن و جاش هم از رفتن روي صحنه جلوي تماشاچي‌ها مي‌ترسد. ولي با کمک هم، تصميم گرفتند به ترس‌هايشان غلبه کنند…

آخرین محصولات مشاهده شده