درباره‌‌ی 1 فنجان دانستني درباره منظومه‌شمسي (دانش‌نامه كودكان 37)

سطح مريخ چه شکلي است؟ چرا سياره‌ي زهره در تاريکي نور مي‌تاباند؟ دانشمندان چطوري سياره‌هاي خيلي دور را بررسي مي‌کنند؟ در اين کتاب نه‌تنها جوابِ اين سوال‌ها را پيدا مي‌کنيد، مطالبِ زيادِ ديگري هم درباره‌يِ منظومه ي شمسي ياد خواهيد گرفت.

آخرین محصولات مشاهده شده