درباره‌‌ی 1 فنجان دانستني درباره زندگي در فضا (دانش‌نامه كودكان 40)

فضانوردان چگونه به فضا مي‌روند؟ وقتي آنجا رسيدند کجا اقامت مي‌کنند؟ روزها را به چه کارهايي مي‌گذرانند؟ در اين کتاب نه‌تنها جوابِ اين سوال‌ها را پيدا مي‌کنيد، مطالبِ زيادِ ديگري هم درباره‌يِ زندگي در فضا ياد خواهيد گرفت.

آخرین محصولات مشاهده شده