درباره‌‌ی گالري اجساد (مجموعه داستان)

چگونه مي توانيم اين حجم وحشتناک وحشيانه و بي رحمي را باور کنيم. توجه کنيد، اينجا صحبت از شلاق، ضرب و شتم، شکستن استخوان، شکنجه قطره‌اي، يا رها کردن سگ‌ها از قفس ، نه زندان ابوغريب، نه زندان‌هاي صدام حسين، اسد، يا کيم جونگ اون حتي مستعمره کيفري کافکا نيست. اينجا صحبت از وجود ديگري از ظلم و بي رحمي است، اين کتاب و اين داستان ها سندي مطمئن هستند که ما در راه رسيدن به قعر، کمبود کامل خوبي هستيم.

آخرین محصولات مشاهده شده