درباره‌‌ی چگونه 1 مدير عالي باشيم (راه‌هاي ايجاد تغييرات مثبت در عملكرد كاركنان شما)

کتاب چگونه يک مدير عالي باشيم نوشته‌ي جينو ويکمن و رنه بوئر است که نخستين بار در سال 2016 منتشر شد. اين کتاب مخاطب را با راهکارهايي آشنا خواهد کرد که او را تبديل به يک رئيس فوق‌العاده مي‌کند. حتما آگاه هستيد که با مديريت مناسب مي‌توان بهترين عملکرد را از سوي کارکنان و کارمندان يک شرکت انتظار داشت و اين کتاب به مخاطب آموزش مي‌دهد که چگونه يک مدير کاردرست باشد. درباره‌ي کتاب چگونه يک مدير عالي باشيم نويسندگان تلاش مي‌کنند تا به خوانندگان بياموزند يکي از ويژگي‌هاي مدير خوب بودن، اين است که سِمَت خود را بپذيريد. اگر مي‌خواهيد همواره از احترام کافي برخوردار باشيد، بايد بتوانيد مرزي ميان فروتني و تکبر قائل شويد و طرز برخورد درست با کارمندان و کارکنان خود را بلد باشيد. اگر طبق دستورات گفته‌شده در اين کتاب عمل کنيد، به يک رئيس فوق‌العاده تبديل مي‌شويد که از احترام و عزت زيادي در ميان کارمندان خود برخوردار است. بايد در انجام اعمالي همچون واگذاري مسئوليت‌ها، ارتقا دادن به کارمندان، تنبيه و تشويق آنها و مواردي از اين قبيل بسيار هوشمندانه رفتار کنيد. اين کتاب به چه افرادي توصيه مي‌شود؟ اگر شما مديريت يک مجموعه را برعهده داريد و يا آرزوي اين کار را در سر مي‌پرورانيد، مطالعه‌ي اين کتاب به شما پيشنهاد مي‌شود. کتاب چگونه يک مدير عالي باشيم با ارائه‌ي تمرين‌ها و راهکارهاي متعددي به مخاطب آموزش مي‌دهد که يک رئيس خوب چه ويژگي‌هايي دارد و چگونه مي‌توان به رئيسي خوب تبديل شد.

آخرین محصولات مشاهده شده