درباره‌‌ی چه كسي از اژدهاي غول‌پيكر‌بد مي‌ترسد

در دهه‌هاي گذشته چين به يكي از مهم‌ترين قدرت‌هاي اقتصادي و به دنبال آن سياسي جهان بدل شده است. قرار‌گرفتن در چنين جايگاهي نگاه‌هاي كنجكاو را به‌سوي اين كشور و ريشه‌هاي چنين رويداد شگرفي جلب كرده است. از ديگر‌سو كاميابي‌هاي دانش‌آموزان استان شانگهاي در واپسين آزمون‌هاي جهاني سبب‌شده كه افزون بر ساختار سياسي - اقتصادي، شيوه‌هاي آموزش در مدرسه‌هاي اين كشور نيز محل توجه قرار بگيرد..

آخرین محصولات مشاهده شده