درباره‌‌ی چرا فلسفه اهميت دارد

كتاب پيش رو گر چه اثري است مختصر، اما در ميان آثار مقدماتي فلسفه رويكرد متفاوت و ويژه‌اي دارد. نويسندگان كتاب با طرح اين پرسش كه «چرا فلسفه اهميت دارد؟» ميان تاملات پيچيده‌ي فلاسفه و زندگي روزمره پيوندي برقرار مي‌كنند، و بنابراين به‌جاي اشاره به تفكرات و انديشه‌هاي فلاسفه در سير تاريخي‌شان، از ضرورت فلسفه‌ورزي در حوزه‌هاي مختلف زندگي روزمره سخن مي‌گويند. فلسفه از آن رو اهميت دارد كه آدمي همواره در مواجهات خود با اخلاق، سياست، پيشرفت‌هاي علمي و جنبه هاي انضمامي ديگر حدي از آن را به‌كار مي‌گيرد و زماني اين اهميت مضاعف مي‌شود كه دريابد كاربست آن مي‌تواند در اين حوزه‌ها شناخت‌مان از جهان را افزون كند.

آخرین محصولات مشاهده شده