درباره‌‌ی پپا نمي‌داند چه‌كاره شود (دنياي پپا 20)

پپا و دوست‌هايش مي‌خواهند تصميم بگيرند در آينده چه شغلي را انتخاب کنند. اميلي مي‌خواهد معلم شود و سوزي دوست دارد پزشک شود. اما پپا هنوز نمي‌داند به چه شغلي علاقه دارد…

آخرین محصولات مشاهده شده