درباره‌‌ی پپا به فضا مي‌رود (دنياي پپا 19)

پپا، جورج، فيليپ، مامان و بابا به موزه مي‌روند تا چيزهاي زيادي درباره‌ي فضا ياد بگيرند. بازديد آن‌ها از موزه مثل سفري راست‌راستکي به سياره‌ها و کره‌ي ماه است. دوست داري با پپا همراه شوي و به کره‌ي ماه بروي؟ پس زود باش که چيزي نمانده سفينه‌ي فضايي پرتاب شود.

آخرین محصولات مشاهده شده