درباره‌‌ی پيش از آن پايان

تا آن‌جا که زدجي يادش هست، پدرش براي همه قهرمان بوده؛ يک بازيکن فوتبال آمريکايي، با استعداد و خاص، محبوب تمام بچه‌هاي همسايه و ميليون‌ها طرف‌دار سينه‌چاک. اما اخيرا اوضاع زندگي در خانه‌ي آن‌ها متفاوت شده است. پدرش در به خاطر آوردن هر چيزي مشکل دارد و انگار هميشه عصباني است. زدجي درک مي‌کند، اما تحملش سخت است که گاهي پدرش اسم او را هم فراموش مي‌کند. زدجي تصميم مي‌گيرد چاره‌اي براي اين مشکل بينديشد، چيزي براي مرور آن روزهاي شکوهمند و تکرار چيزهايي که پدرش آن‌ها را به ياد نمي‌آورد. آيا زدجي موفق مي‌شود؟

آخرین محصولات مشاهده شده