درباره‌‌ی پيش از آن‌كه قهوه سرد شود

رمان پيش از آن‌كه قهوه سرد شود، با رگه‌هاي فانتزي، قصه‌اي توجه‌برانگيز دارد. اثر درباره كافه‌اي است كه در آن ميزي وجود دارد كه طي شرايطي آدم‌ها را براي مدت زمان بسيار كوتاهي به گذشته بازمي‌گرداند تا كسي را ببينند كه شايد مرده باشد و آن‌ها هيچ‌گاه فرصت نكرده باشند آخرين حرف‌هاي خود را به او بگويند.

آخرین محصولات مشاهده شده