درباره‌‌ی پيانيست 2 (مجموعه 40 قطعه خاطره‌انگيز براي پيانو كلاسيك پاپ ايراني)

بديهي است كه رشد و تكامل يك نوازنده وابسته به عوامل تعليم و تربيت اصولي و سنجيده شده و ثمر‌بخش است كه هر چه دقيق‌تر و كامل‌تر باشد طريق وصول به مقصد را روشن‌تر و نزديك‌تر مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده