درباره‌‌ی قدرت كابوس 1 (پوني كوچولو من 5)

خب يه ارتباطي بين اين چيزها و كابوس‌هاي ما وجود داره با عقل جور در مياد! بذار ببينم يعني تو داري ميگي كه اين مه غليظ يه جورايي تو مغزمونه؟ واااي! مغز‌ها؟!زامبي‌ها...! جالا بايد از كجا شروع كنيم؟!

آخرین محصولات مشاهده شده