درباره‌‌ی پنگوئن كوچولو مي‌گويد لطفا (بچه باهوش 8)

پنگوئن كوچولو خواسته‌هايش را بيان مي‌كند و مامان به او يادآوري مي‌كند كه كلمه‌ي لطفا درخواست او را زيباتر مي‌كند. در اين كتاب كودك با اهميت استفاده از لغات محترمانه آشنا مي‌شود و ضمنا پاسخ دادن به درخواست محترمانه‌ي ديگران با عبارت خواهش مي‌كنم را هم مي‌آموزد.

آخرین محصولات مشاهده شده