درباره‌‌ی پدر مادر قطار وحشت (نمايش‌نامه)

پدر: اگه جاه‌طلبي نبود و تقابل نژادها به روياي قدرت تبديل نمي‌شد، اون‌وقت نه بازاري وجود داشت و نه پولي، اون‌وقت شايد يه چيزي مي‌شديم: آدم‌هاي ديگه! بدون هيچ فشار تاريخي، تكرارهاي اجباري، بدون فشار براي نوآوري‌ها، اون‌وقت همه‌چي ساده حل مي‌شد.

آخرین محصولات مشاهده شده