درباره‌‌ی پتوي پرنده (داپو و نيكو 1)

هيجان، جذابيت، راز، ماجراهاي عجيب و غريب، خانواده‌هاي پر‌ماجرا. چند دوست خيلي باحال، داداش روي اعصاب و دوست داشتني. مهمون‌هاي خارجي و قصه‌هاي زياد ديگري که اجازه نمي‌ده يک لحظه هم کتاب «پتوي پرنده» از دستت جدا بشه، مگه ديگه از کتاب چي ميخواي؟! اينکه هم قصه بخوني و هم تا آخر کتاب کيف کني و مطالب جديد و مفيد ياد بگيري.

آخرین محصولات مشاهده شده