درباره‌‌ی يوحنا (مترجمي از انطاكيه)

رويدادهاي اين رمان به روزگار عثماني‌ها برمي‌گردد و داستان نيز در شهر حلب، مرواريد مشرق‌زمين، اتفاق مي‌افتد، در عمارتي بزرگ كه پدر مترجم انطاكيه‌اي براي او به يادگار گذاشته است. در اتاقي با شومينه و چراغ‌هاي روشن كه برف و تاريكي گرداگرد آن را پوشانده و مترجم پير، خاطرات روزگار سپري شده پر از درد، رنج، عشق و شيفتگي را براي شاگرد آلبانياني‌اش ديكته مي‌كند.

آخرین محصولات مشاهده شده