درباره‌‌ی يادت نره (از سري كتاب‌هاي زرافه آبي 9)

مهارت‌هاي زندگي توانايي‌هايي است كه به فرزند شما در ايجاد روابط صحيح بين فردي، انجام مسئوليت‌هاي اجتماعي، انجام تصميم‌گيري‌هاي صحيح، حل مسائل، مشكلات و كشمكش‌ها بدون انجام اعمالي كه به خود و يا ديگران ضربه بزند، كمك مي‌كند. در اين كتاب مهارت ارتباطات و كار گروهي به فرزند شما آموزش داده مي‌شود.

آخرین محصولات مشاهده شده