درباره‌‌ی وقتي لاكي عصباني مي‌شود

لاكي مدرسه را دوست داشت. در مدرسه با دوستانش بازي مي‌كرد و از بازي كردن با آن‌ها لذت مي‌برد. گاهي لاكي ناراحت مي‌شد و كارهاي زشتي مي‌كرد. وقتي عصباني مي‌شد با دوستانش دعوا مي‌كرد. خانم معلم از لاك پشت دانا كمك گرفت. لاك پشت دانا با لاكي صحبت كرد و به او گفت كه موقعي كه عصباني مي‌شود چكار كند...

آخرین محصولات مشاهده شده