درباره‌‌ی وقتي براي تو دعا مي‌كنم

وقتي به دنيا اومدي، تا تو رو ديدم تا که صداي گريه‌ي تو رو شنيدم يک‌دفعه گفتم به خدا با شور و شادي ممنونم از هديه‌ي زيبايي که دادي شاعر با زبانِ خيال‌انگيز و صميمانه، احساسات لطيف و پاکي را به تصوير مي‌کشد که به والدين مي‌گويد از ته دل براي بچه‌ها دعا کنند آن‌گونه که آن‌ها هم بشنوند و بفهمند پدر و مادر چقدر دوستشان دارند و به آن‌ها عشق مي‌ورزند. والدين هميشه در کنار بچه‌ها هستند و برايشان دعا مي‌کنند و با شادي آن‌ها مي‌خندند و از لطف خداوند تشکر مي‌کنند؛ خداوند هميشه هوايِ بچه‌ها را دارد. والدين هميشه از تهِ دل فرزند خود را دوست دارند... از خدا خواستم که پُر از انرژي خوشحال و پُرتلاش و زيبا باشي توي گوشِت يواشکي مي‌گفتم دوسِت دارم، هميشه هر جا باشي

آخرین محصولات مشاهده شده