درباره‌‌ی واژه‌نامه هنرهاي تجسمي

هنر مينيماليست: هنري مدرن كه بافت سوژه و فضا و مانند آن را رد كرده فرم‌ها و رنگ‌ها را به ساده‌ترين شكل تقليل مي‌دهد و ...

آخرین محصولات مشاهده شده