درباره‌‌ی وال يا ماهي مركب غول‌پيكر (كدام پيروز مي‌شود)

اگر وال و ماهي مركب غول‌پيكر با هم روبه‌رو مي‌شوند چه‌پيش خواهد آمد؟ اگر با هم بجنگند گمان مي‌كنيد كدام يك از آن‌ها پيروز ميدان خواهد بود؟

آخرین محصولات مشاهده شده