درباره‌‌ی هيولاي شب (3گانه هيولا 1)

دلقک ايستاد. طوري به طرفمان نگاه کرد که انگار صداي ما را شنيده. آرايش سفيد صورتش برق مي‌زد. بين علف‌ها پنهان شدم. قلبم تند مي‌تپيد، خيلي تند. فرانک بالاخره دوستاني پيدا کرده- ولي آن‌ها هيولا هستند، درست مثل خودش. همه‌‌چيز بايد مخفي بماند، چون ترس آدم‌ها از هيولاها بيش‌تر مي‌شود. و وقتي دلقک کريگر به شهر مي‌آيد، همه‌چيز به هم مي‌ريزد... هيولا در سيرک دومين کتاب از سه‌گانه‌ي هيولا است. مَتس استراندبَري يکي از نويسندگان موفق سوئدي است که شهرت جهاني دارد. او نويسنده‌ي رمان‌هاي جنايي براي بزرگسالان هم هست.

آخرین محصولات مشاهده شده