درباره‌‌ی هيولا در سيرك (3 گانه هيولا 2)

دلقك ايستاد. طوري به طرفمان نگاه كرد كه انگار صداي ما را شنيده. آرايش سفيد صورتش برق مي‌زد. بين علف‌ها پنهان شدم. قلبم تند مي‌تپيد، خيلي تند.

آخرین محصولات مشاهده شده