درباره‌‌ی هيولاي رنگ‌ها به مدرسه مي‌رود

هيولاي رنگ‌ها كمي نگران است. امروز بايد براي اولين بار به مدرسه برود... ولي اصلا نمي‌داند مدرسه چه جور جايي است. نگران نباش هيولا! كلي ماجراي جديد در انتظارت است و كلي دوست تازه پيدا مي‌كني.

آخرین محصولات مشاهده شده