درباره‌‌ی هوش كودكان 1 (3 تا 6 سالگي)

هوش داراي ابعاد متفاوتي هست: هوش رياضي و منطقي، هوش فضايي و تجسمي، هوش فيزيکي، هوش کلامي - زباني، هوش فيزيکي - حرکتي، هوش ميان فردي، هوش درون فردي، هوش طبيعت‌گرا. تلاش شده تا در اين کتاب به تمام ابعاد هوش پرداخته شود اين کتاب شامل تمرين‌هايي است با تصاوير زيبا و رنگي و فعاليت‌هاي متنوع که دقت و تمرکز کودکان را افزايش مي‌دهد.

آخرین محصولات مشاهده شده