درباره‌‌ی هنر شفاف انديشيدن (ميني‌بوک)

در كتاب ((هنر شفاف انديشيدن)) رولف دوبلي ليست جامعي از 99 روش را به صورت يكجا گردآوري كرده است كه در آن مردم شفاف نمي‌انديشند. اغلب تصور ما اين است كه نسبت به آنچه انجام مي‌دهيم آگاهي كامل داريم‏‏‏‏، ولي در حقيقت باور‌هاي غلط ذهني، خيلي بيشتر از آنچه انتظار داريم ما را كور كرده‌اند. اگر ‌مي‌خواهيد براي تصميمات آتي و مهم زندگي خود شفاف انديشيدن را بياموزيد، ابتدا مروري اجمالي بر اين كتاب داشته باشيد تا مطمئن شويد كه دچار لغزش نخواهيد شد! مفهوم كتاب در يك جمله: شما بيشتر از آنچه كه فكر مي‌كنيد دچار اشتباه مي‌شويد، پس احتياط كنيد!

آخرین محصولات مشاهده شده