درباره‌‌ی هري پاتر و زنداني آزكابان

آزكابان زندان جادوگرهاست. يكي از بزرگ‌ترين قاتلان زندان از آنجا كه زنداني مخوف مي‌باشد، فرار كرده است. او سيريوس بلك است. كسي كه به جيمز پاتر، پدر هري خيانت و محل زندگي جيمز و لي‌لي پاتر را براي لرد سياه افشا كرد، در حاليكه خودش بهترين دوست جيمز بود. او اكنون در اطراف مدرسه هاگوارتز پرسه مي‌زند و قصد كشتن هري را دارد. هري پاتر نيز در سومين سال تحصيلي خود در هاگوارتز قصد دارد كه سيريوس بلك خائن را پيدا و انتقام پدر و مادرش را از او بگيرد ولي...

آخرین محصولات مشاهده شده