درباره‌‌ی هايدگر

در فوريه‌ي سال 1988 در دانشگاه هايدلبرگ کنفرانسي با عنوان «هايدگر: دامنه‌ي فلسفي و سياسي انديشه‌ي او» با شرکت ژاک دريدا، هانس گئورگ گادامر و فيليپ لاکولابارت برگزار شد که آن را در اين کتاب منتشر مي‌کنيم. اين کنفرانس در همان آمفي تئاتري برگزار شد که هايدگر در سال 1933 خطابه‌اش را درباره‌ي «دانشگاه در امپراتوري [رايش] جديد» ايراد کرد که در واقع بازتابي از خطابه‌ي رياست مشهور او بود و بر سازش فکري و سياسي او با نظام ناسيونال سوسياليستي مهر تأييد مي‌زد، همان نظامي که هايدگر شش سال پس از انتشار «هستي و زمان» حمايت غير قابل درک يا دست کم غيرمنتظرهاي از آن کرده بود. اين سازش اما نتايج سنگيني به همراه داشت، به ويژه که او نه هرگز درباره‌ي آن به‌طور جدي توضيحي داد و نه ابراز تأسف کرد.

آخرین محصولات مشاهده شده