درباره‌‌ی نيم دنيا آن‌سو‌تر

اصلا بايد روي سردر تمام پرورشگاه‌هاي عالم بنويسند بچه‌ي به فرزندي برده‌ شده پس گرفته نمي‌شود! حتي بايد براي محکم‌کاري از والدين جديد تعهد کتبي هم بگيرند! گيرم بچه‌ي مورد‌نظر خيلي بازيگوش باشد، خب اين‌ها که دليل نمي‌شود آدم به‌خاطرش برود آن‌سوي کره زمين تا بچه‌اي را که شيطان زير جلدش رفته پس بدهد و يک بچه‌ي ماماني ساکت و آرام بگيرد! جيدن فکر مي‌کند پدر و مادر جديدش قصد دارند او را به پرورشگاه برگردانند و به همين دليل چندوقت است با پرورشگاهي در قزاقستان نامه‌نگاري مي‌کند، اما غافل از اين‌که سرنوشت او قرار است طور ديگري رقم بخورد.

آخرین محصولات مشاهده شده